"Ocak, 2015" kaydındaki makaleler görüntüleniyor

Monşarj (servis) Asansörler

Oca 8, 2015   //   Yazar: yadmin   //   Ürünlerimiz  //  Yorum Yapılmadı

Servis asansörleri, boyutları ve yapım şekli itibarıyla insanların giremeyeceği bir kabini olan sabit asansör tesisleridir. İnsanların giremeyeceği kabin ölçüleri olarak enfazla aşağıdaki değerler kabul edilebilir.
A) Taban alanı: 1,00 m2
B) Derinlik: 1,00 m
C) Yükseklik: 1,20 m

İnsanların kullanmayacağı şartı olduğu için tamburlu olarak tesis edilebilir. değişik kapasitede servis asansörleri farklı amaçlar için tasarımlanabilir.

Panaromik Asansörler

Oca 8, 2015   //   Yazar: yadmin   //   Ürünlerimiz  //  Yorum Yapılmadı

Panoramik asansörler her bina için farklı tasarlanır. Otellerde, tatil köylerinde, alışveriş merkezlerinde yolcuların manzarayı görebilmesi ve ferah bir ortamda seyahati için tasarlanır. Binaların dış yüzeyinde büyük alışveriş merkezlerinin sahanlığında olacak şekilde tasarımlanır. Kırılmaz lamine camdan yapılıp herhangi bir tehlike esnasında yolculara zarar vermeyecek şekilde tasarlanır.
Kabinin cam ile çerçevelenmiş olması kullanıcısına ferahlık vermekte ve insanlar kapalı bir kabin yerine panoramik asansörleri tercih etmektedir. Binanın mimarisine uygun olarak dairesel, kare, üçgen ve benzer şekilde dizayn yapılması mümkündür.

Yük ve Araç Asansörleri

Oca 8, 2015   //   Yazar: yadmin   //   Ürünlerimiz  //  Yorum Yapılmadı

Esas olarak yüklerin, genellikle şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir. Yük asansörü genellikle insan refakatinde yük taşınması için ön görülen asansördür. Konfor amacından çok ihtiyaçlara cevap vermesi ve kaldırma kapasitesi ön planda tutulmuştur. Bu tip asansörlerde genelde hızın düşmesi dikkate alınmayarak kaldırma kapasitesini yükseltmek için palanga sistemleri kullanılır.

İnsan asansörleri

Oca 8, 2015   //   Yazar: yadmin   //   Ürünlerimiz  //  Yorum Yapılmadı

Esas olarak insan taşınmasını amaçlayan, konfor ve kullanım rahatlığı ön planda tutulmuş; özellikle konutlar için tasarımlanmış beyan yükü 300 kg. dan 630 kg. kadar olan asansörlerdir.

Asansör Yönetmeliği

Oca 8, 2015   //   Yazar: yadmin   //   Asansör  //  Yorum Yapılmadı

31 Ocak 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26420

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ

(95/16/AT)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

          Amaç

          MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörler ve bunlara ait güvenlik aksamlarının piyasaya arz edilmeden önce karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini belirlemektir.

Devamını oku >>

Asansör Standartları

Oca 8, 2015   //   Yazar: yadmin   //   Asansör  //  Yorum Yapılmadı

 

Devamını oku >>

Türk Standartları / TS – TS EN – TS ISO Avrupa Standartları / EN Uluslararası Standartlar / ISO
Standart Adı  /  Yayım Tarihi Standart Adı  /  Yayım Tarihi Standart Adı  /  Yayım Tarihi
TS 10922 EN 81-1 /Nisan 2001
Asansörler – Yapım ve Montaj için Güvenlik Kuralları – Bölüm 1: Elektrikli Asansörler
EN 81-1
Safety rules for the contruction and installation of lifts – Part 1: Electric lifts
ISO 4101
Drawn steel wire for elevator ropes – Specification
 

TS EN 81-2 /Mart 2002
Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Bölüm 2: Hidrolik Asansörler

EN 81-2
Safety rules for the contruction and installation of lifts – Part 2: Hydraulic lifts
ISO 4190-1
Lift (US:Elevator) installation – Part 1: Class I, II, III and IV
TS EN 81-3
Asansörler- Yapım ve Nontaj İçin – Güvenlik Kuralları – Bölüm:3 Elektrikli ve Hidrolik Servis Asansörleri
pr EN 81-3
Safety rules for the contruction and installation of lifts – Part 3: Electric and hydraulic service lifts
ISO 4190-2
Passenger lifts and services lifts –
Part 2: Lifts of class IV

Asansör Tarihçesi

Oca 8, 2015   //   Yazar: yadmin   //   Asansör  //  Yorum Yapılmadı

19. yüzyılda bazı maden ocakları ve fabrikalarda, kömür ve gerekli maddelerin taşınmasında yük asansörleri kullanılıyordu. İnsanların can güvenliğini tehlikeye atmayan ilk asansörler 19. yüzyıl ortalarında yapıldı. Bu döneme kadar kentlerdeki yapılar insanların merdivenle yukarı çıkabileceği yükseklikte, en çok beş altı katlı yapılıyordu.
Devamını oku >>

Montaj

Oca 8, 2015   //   Yazar: yadmin   //   Genel  //  Yorum Yapılmadı

Asansör montajı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uygun olarak Asansör ve teçhizat bağlantılarının sertifikalı personel tarafından yapılmasıdır. Sertifikalı bir firmanın personeli tarafından yapılan bir montaj, hem mal güvenliğiniz, hem de can güvenliğiniz için hayati önem taşımaktadır.

Yilmazsanasansör olarak Eğitimli ve sertifikalı personelimizle bu hizmeti CE standardı ve ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi felsefesini benimsedik ve uygulamaktayız.

Bakım

Oca 8, 2015   //   Yazar: yadmin   //   Genel  //  Yorum Yapılmadı

Bakımın amacı; insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı ve aylık kontrolleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Bakım; Asansörün hizmete alınmasından sonra tasarlandığı biçimde, kullanım ömrü boyunca kendisinin ve bileşenlerinin, fonksiyonlarını ve güvenlik gereklerinin devamlılığını sağlamaya yönelik bütün faaliyetlerdir.

Bakım yapılırken; bakım planlarına, bakım el kitaplarına ve 13015 bakım standardı talimatlarına göre gerekli işlemler yapılır. Tüm bu talimatlar insanların güvenliğini arttırmak ve emniyeti sağlamak amacıyla aylık periyodik olarak yapılan faaliyetlerdir.

Madde 23- Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörün kullanılması esnasında, temel sağlık ve emniyet gereklerinin devamlılığını teminen sürekli kontrol altında tutulabilmesi için;
a) Bina sorumlusu ile bir asansör firması veya onun yetkili servisi arasında garanti müddetince geçerli aylık bakım ve servis hizmetleri anlaşması yapılması zorunludur. Ayrıca, asansör firması arızaya müdahale zamanını söz konusu anlaşma metninde belirtmelidir.
b) Anlaşma yapılan firma, asansörü imal eden asansör firması veya onun yetkili servisi olabileceği gibi, bir başka asansör firması veya onun yetkili servisi olabilir. Ancak, garanti süresince aylık bakım ve servis hizmetleri için anlaşmaya bağlanan firma muhakkak asansörü imal eden asansör firması veya onun yetkili servisi olmalıdır.
c) Aylık bakım ve servis hizmeti verilen asansörde, orijinal yedek parça kullanılır.
d) Asansörü imal eden firma, yaptığı her tip ve özellikteki asansörün orijinal yedek parçalarını 10 yıl süreyle stokta bulundurmak ve kendisince imal edilen asansöre aylık bakım ve servis hizmeti veren bir başka asansör
firması veya onun yetkili servisinin veya bina sorumlusunun bu konudaki talebini, acilen ve normal piyasa koşullarında mutlaka karşılamak zorundadır.(95/16 AT Asansör Yönetmeliğinden…)

Modernizasyon

Oca 3, 2015   //   Yazar: yadmin   //   Genel  //  Yorum Yapılmadı

Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, asansörlerde kullanılan sistemler ve platform yapısal ömrünü doldurduktan sonra ihtiyaçlara cevap veremez bir hal almaktadır. Bu tip durumlarda genel eğilim, hali hazırda yeni sistemlerle donatılmış modernizasyona gitmek şeklindedir.

Modernizasyon; hali hazırda asansör üzerindeki aşınmış, işlevini yitirmiş, ömrünü doldurmuş, metal yorgunluğu sürecine girmiş eski teknoloji sistemlerin çıkarılıp, yerine daha yeni ve daha fazla kabiliyete sahip sistemlerin takılması şeklinde tarif edilebilir.

Ancak daha derinlere inildiğinde, başarılı bir modernizasyonun sırrı; ihtiyaç sahibince netleştirilen istekler ışığında, yapısal, mekanik, elektrik, analiz, test gibi bir çok disiplinin, görev tanım ve sorumlulukları kapsamında, birbirleriyle uyum içinde çalışmasında yatmaktadır.

Modernizasyon kapsamında yapılacak işlerin çerçevesi, ihtiyaç sahibi müşterinin, modernizasyondan beklentisini tanımlamasıyla çizilir. Yilmazsanasansör olarak müşteri memnuniyeti göz önünde bulundurularak ve Asansör yönetmeliği çerçevesinde modernize edilir.