"Genel" kaydındaki makaleler görüntüleniyor

Montaj

Oca 8, 2015   //   Yazar: yadmin   //   Genel  //  Yorum Yapılmadı

Asansör montajı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uygun olarak Asansör ve teçhizat bağlantılarının sertifikalı personel tarafından yapılmasıdır. Sertifikalı bir firmanın personeli tarafından yapılan bir montaj, hem mal güvenliğiniz, hem de can güvenliğiniz için hayati önem taşımaktadır.

Yilmazsanasansör olarak Eğitimli ve sertifikalı personelimizle bu hizmeti CE standardı ve ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi felsefesini benimsedik ve uygulamaktayız.

Bakım

Oca 8, 2015   //   Yazar: yadmin   //   Genel  //  Yorum Yapılmadı

Bakımın amacı; insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı ve aylık kontrolleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Bakım; Asansörün hizmete alınmasından sonra tasarlandığı biçimde, kullanım ömrü boyunca kendisinin ve bileşenlerinin, fonksiyonlarını ve güvenlik gereklerinin devamlılığını sağlamaya yönelik bütün faaliyetlerdir.

Bakım yapılırken; bakım planlarına, bakım el kitaplarına ve 13015 bakım standardı talimatlarına göre gerekli işlemler yapılır. Tüm bu talimatlar insanların güvenliğini arttırmak ve emniyeti sağlamak amacıyla aylık periyodik olarak yapılan faaliyetlerdir.

Madde 23- Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörün kullanılması esnasında, temel sağlık ve emniyet gereklerinin devamlılığını teminen sürekli kontrol altında tutulabilmesi için;
a) Bina sorumlusu ile bir asansör firması veya onun yetkili servisi arasında garanti müddetince geçerli aylık bakım ve servis hizmetleri anlaşması yapılması zorunludur. Ayrıca, asansör firması arızaya müdahale zamanını söz konusu anlaşma metninde belirtmelidir.
b) Anlaşma yapılan firma, asansörü imal eden asansör firması veya onun yetkili servisi olabileceği gibi, bir başka asansör firması veya onun yetkili servisi olabilir. Ancak, garanti süresince aylık bakım ve servis hizmetleri için anlaşmaya bağlanan firma muhakkak asansörü imal eden asansör firması veya onun yetkili servisi olmalıdır.
c) Aylık bakım ve servis hizmeti verilen asansörde, orijinal yedek parça kullanılır.
d) Asansörü imal eden firma, yaptığı her tip ve özellikteki asansörün orijinal yedek parçalarını 10 yıl süreyle stokta bulundurmak ve kendisince imal edilen asansöre aylık bakım ve servis hizmeti veren bir başka asansör
firması veya onun yetkili servisinin veya bina sorumlusunun bu konudaki talebini, acilen ve normal piyasa koşullarında mutlaka karşılamak zorundadır.(95/16 AT Asansör Yönetmeliğinden…)

Modernizasyon

Oca 3, 2015   //   Yazar: yadmin   //   Genel  //  Yorum Yapılmadı

Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, asansörlerde kullanılan sistemler ve platform yapısal ömrünü doldurduktan sonra ihtiyaçlara cevap veremez bir hal almaktadır. Bu tip durumlarda genel eğilim, hali hazırda yeni sistemlerle donatılmış modernizasyona gitmek şeklindedir.

Modernizasyon; hali hazırda asansör üzerindeki aşınmış, işlevini yitirmiş, ömrünü doldurmuş, metal yorgunluğu sürecine girmiş eski teknoloji sistemlerin çıkarılıp, yerine daha yeni ve daha fazla kabiliyete sahip sistemlerin takılması şeklinde tarif edilebilir.

Ancak daha derinlere inildiğinde, başarılı bir modernizasyonun sırrı; ihtiyaç sahibince netleştirilen istekler ışığında, yapısal, mekanik, elektrik, analiz, test gibi bir çok disiplinin, görev tanım ve sorumlulukları kapsamında, birbirleriyle uyum içinde çalışmasında yatmaktadır.

Modernizasyon kapsamında yapılacak işlerin çerçevesi, ihtiyaç sahibi müşterinin, modernizasyondan beklentisini tanımlamasıyla çizilir. Yilmazsanasansör olarak müşteri memnuniyeti göz önünde bulundurularak ve Asansör yönetmeliği çerçevesinde modernize edilir.