"Asansör" kaydındaki makaleler görüntüleniyor

Asansör Yönetmeliği

Oca 8, 2015   //   Yazar: yadmin   //   Asansör  //  Yorum Yapılmadı

31 Ocak 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26420

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ

(95/16/AT)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

          Amaç

          MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörler ve bunlara ait güvenlik aksamlarının piyasaya arz edilmeden önce karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini belirlemektir.

Devamını oku >>

Asansör Standartları

Oca 8, 2015   //   Yazar: yadmin   //   Asansör  //  Yorum Yapılmadı

 

Devamını oku >>

Türk Standartları / TS – TS EN – TS ISO Avrupa Standartları / EN Uluslararası Standartlar / ISO
Standart Adı  /  Yayım Tarihi Standart Adı  /  Yayım Tarihi Standart Adı  /  Yayım Tarihi
TS 10922 EN 81-1 /Nisan 2001
Asansörler – Yapım ve Montaj için Güvenlik Kuralları – Bölüm 1: Elektrikli Asansörler
EN 81-1
Safety rules for the contruction and installation of lifts – Part 1: Electric lifts
ISO 4101
Drawn steel wire for elevator ropes – Specification
 

TS EN 81-2 /Mart 2002
Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Bölüm 2: Hidrolik Asansörler

EN 81-2
Safety rules for the contruction and installation of lifts – Part 2: Hydraulic lifts
ISO 4190-1
Lift (US:Elevator) installation – Part 1: Class I, II, III and IV
TS EN 81-3
Asansörler- Yapım ve Nontaj İçin – Güvenlik Kuralları – Bölüm:3 Elektrikli ve Hidrolik Servis Asansörleri
pr EN 81-3
Safety rules for the contruction and installation of lifts – Part 3: Electric and hydraulic service lifts
ISO 4190-2
Passenger lifts and services lifts –
Part 2: Lifts of class IV

Asansör Tarihçesi

Oca 8, 2015   //   Yazar: yadmin   //   Asansör  //  Yorum Yapılmadı

19. yüzyılda bazı maden ocakları ve fabrikalarda, kömür ve gerekli maddelerin taşınmasında yük asansörleri kullanılıyordu. İnsanların can güvenliğini tehlikeye atmayan ilk asansörler 19. yüzyıl ortalarında yapıldı. Bu döneme kadar kentlerdeki yapılar insanların merdivenle yukarı çıkabileceği yükseklikte, en çok beş altı katlı yapılıyordu.
Devamını oku >>